Трансакциска сметка за слепо лице

Дозволено пречекорување на трансакциска сметка на слепо лице

Потребна документација

Каматни стапки

Надоместоци за трансакциски сметки

Надоместоци за вршење трансакции

Најчесто поставувани прашања